O nama

Hrvatski savez za sunčevu energiju (HSSE) čine slobodno i dobrovoljno udružene strukovne udruge, pravne osobe i obrtnici koji se bave djelatnostima iz područja energetike, a posebno sunčevom te ostalim obnovljivim izvorima energije.
HSSE ima za cilj promicanje stručnoga i znanstvenoga rada u području obnovljivih izvora energije, okupljanje znanstvenoga i stručnoga potencijala, te koordinaciju rada udruga, članica HSSE. Savez djeluje na području Republike Hrvatske.
U međunarodnom komuniciranju, uz naziv na hrvatskom jeziku Savez rabi i naziv na engleskom jeziku koji glasi: CROATIAN SOLAR ENERGY ASSOCIATION.

Djelatnost HSSE je:

 • okupljanje znanstvenoga i stručnoga kadra energetske struke, osobito iz područja uporabe sunčeve i ostalih obnovljivih izvora energije,

 • promicanje tehničke kulture iz područja praktične uporabe sunčeve energije i drugih obnovljivih izvora energije,

 • potpora izdavačkoj djelatnosti u području uporabe sunčeve i ostalih obnovljivih izvora energije; stručni radovi, studije i publikacije, zbornici te znanstveni časopis “Sunčeva energija”,

 • organiziranje stručnih savjetovanja, simpozija i kongresa iz područja energetike i zaštite okoliša,

 • razvijanje vlastite aktivnosti na širokoj uporabi sunčeve i ostalih obnovljivih izvora energije u svim područjima,

 • poticanje uvođenja suvremenih tehnologija za uporabu sunčeve i ostalih obnovljivih izvora energije,

 • poticanje i sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu u području uporabe sunčeve i ostalih obnovljivih izvora energije,

 • poticanje izumiteljskog i inovacijskog rada u području uporabe sunčeve i ostalih obnovljivih izvora energije,

 • poticanje proizvodnje komponenata i sustava za uporabu sunčeve i ostalih obnovljivih izvora energije,

 • uključivanje sredstava javnog priopćavanja (tisak, radio, TV) u svrhu upoznavanja uporabe sunčeve i ostalih obnovljivih izvora energije,

 • pokretanje i poticanje inicijative za donošenje zakonskih propisa koji će ubrzati i intenzivirati primjenu sunčeve i ostalih obnovljivih izvora energije,

 • zauzimanje za izradu standarda iz tog područja,

 • surađivanje s drugim energetskim udrugama u Republici Hrvatskoj i svijetu,

 • organiziranje i koordiniranje sudjelovanja članica HSSE na domaćim i međunarodnim skupovima, sastancima i izložbama o sunčevoj energiji radi upoznavanja s najnovijim dostignućima u području uporabe sunčeve i ostalih obnovljivih izvora energije.

Mod. gpEasy-Theme simplicity 1.5 by syndicatefx