Arhiva vijesti


 

ENERGIJA I OKOLIŠ 2016, Opatija

Međunarodni kongres Energija i okoliš 2016 je jubilarni 25. po redu znanstveni skup koji će se od 26. do 28. listopada 2016. godine održati u Opatiji. Kongres se održava pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjestnosti. Ovaj međunarodni skup imat će dvije konferencije i jednu izložbu.

Prva konferencija pod temom "Prilagodba klimatskim promjenama i energetska sigurnost na Jugoistoku Europe" bit će vezana za zaštitu okoliša, a održat će se u nizu plenarnih predavanja s pripadajućom poster sekcijom.

Druga konferencija pod krilaticom “Čista energija za bolji svijet” će obuhvaćati obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Konferencija će biti provedena kroz plenarna i tehnička predavanja s pripadajućom poster sekcijom.

 

Konferencija "Prilagodba klimatskim promjenama i energetska sigurnost na Jugoistoku Europe"

 

Paris climate change conference 2015 se smatra od strane mnogih kao veliki uspjeh. Sada nam predstoje veliki napori kako bi se dogovoreni ambiciozni ciljevi u pogledu ograničavanja i sprečavanja globalnog zatopljenja implementirali. S obzirom da je radikalna dekarbonizacija zadana kao jedan od ključnih ciljeva, naša Konferencija će se posvetiti upravo vezi između problematike klimatskih promjena i sigurnosti opskrbljivanja energijom, s naglaskom na područje jugoistočne Europe. Problemi kojih ćemo se dotaknuti će uključivati sve relevatne dijelove i aspekte: okoliš, etiku, društvo, ekonomiju i gospodarstvo te sigurnost. Konferencija će se održati kroz izvjesni broj rezentacija od strane pozvanih predavača, od kojih će svaka biti popraćena s mnogo vremena za raspravu između izlagača i sudionika. Štoviše, tehnički specijaliziraniji uradci na predviđene teme konferencije su i više nego dobrodošli.

 

Konferencija “Čista energija za bolji svijet”

 

Energija kao jedna od temeljnih životnih potreba čovjeka u smislu svakodnevnog života, proizvodnje i transporta postala je također i jedan od najvažnijih problema modernoga doba. Sve veća potreba za energijom u svijetu, te sve veća svijest o utjecaju čovjeka na okoliš postavlja stroge uvijete na buduće energetske sustave. Napredne energetske tehnologije i rješenja kao rezultat sinergije raznih znanstvenih i stručnih grana sve više se oslanjaju na multidisciplinarnost razvojnih metoda. U ovom multidisciplinarnom duhu razvoja novih tehnologija, te uz velike napore istraživača i velika financijska ulaganja postižu se veliki koraci ka sve široj upotrebi obnovlivih izvora energije i optimizaciji postojećih konvencionalnih izvora. U tom svjetlu jubilarni međunarodni kongres Energija i okoliš 2016 i ove godine će omogućiti prezentiranje rezultata najnovijih istraživanja, dosadašnjih iskustva, budućih viđenja i praktičnih iskustava u području energetike i zaštite okoliša kroz cijeli spektar tema koje oslikavaju multidisciplinarnost ovih važnih područja čovjekovog djelovanja.

Prigodna izložba dati će pregled najnovijih tehničkih postignuća u području zaštite okoliša, učinkovitog korištenja enegije i obnovljivih izvora energije. Službeni jezici Kongresa biti će hrvatski i engleski. 

Pozivamo Vas na učestvovanje u radu međunarodnog kongresa Energija i okoliš 2016, koji kao tradicionalni susret znanstvenika i stručnjaka iz multidisciplinarnih područja i ovaj put će dati svoj neizostavni doprinos promoviranju i popularizaciji najnovijih znanstvenih postignuća iz područja energetike, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša.

B. Bošnjaković i B. Franković

 

TEME KONGRESA

 

 1. Konferencija "Prilagodba klimatskim promjenama i energetska sigurnost na Jugoistoku Europe"

 

 • Institucionalni i zakonski okviri o klimatskim promjenama i energetskoj sigurnosti EU prije i nakon Paruiške konferencije
 • Regionalni modeli utjecaja klimatskih promjena na gospodarske sektore, te pripadajuća prilagodba politike i prakse u Jugoistočnoj Europi
 • Nacionalne ciljevi smanjenja emisije stakleničkih plinova: usporedbe troškova, prepreke i sinergija
 • Nacionalna i regionalna politika i implementacija tehnologija s niskom emisijom ugljika, energetske učinkovitosti i čišćeg prijevoza
 • Pristupi smanjenju ovisnosti o uvozu fosilnih goriva na nacionalnoj i regionalnoj razini
 • Suočavanje sa kratkoročnim izazovima energetske sigurnosti koji proizlaze iz sukoba i konfrontacija u regijama jugoistočne Europe
 • Poticanje prekograničnog povezivanja i distribucijske mreže za čišće oblike energije (električne energije iz obnovljivih izvora, plina kao posrednog rješenja)
 • Niskokarbonske tehnologije

 

 1. Konferencija “Čista energija za bolji svijet”

 

Energetika i učinkovito korištenje energije

 • Učinkovito korištenje energije u stambenim objektima
 • Učinkovito korištenje energije u prometu
 • Izgaranje u struji kisika i fluidiziranom sloju
 • Integralni sustavi za uplinjavanje ugljena i tekućih goriva u proizvodnji energije
 • Energija iz otpada
 • Skladištenje energije

 

Obnovljivi izvori energije

 • Toplinska pretvorba Sunčeve energije
 • Fotonaponski sustavi
 • Energija vjetra
 • Energija biomase
 • Gorivi članci i tehnologija vodika
 • Energija mora i oceana
 • Geotermalna energija
 • Hidroenergija
 • Pasivna kuća
 • Arhitektura i graditeljsvo za očuvanje klime
 • Sunčeva energija i izgrađena okolina za zaštitu klime
 • Uloga uporabe sunčeve energije u arhitekturi za očuvanje klime

 

PRIJAVA RADOVA

 

Autori, koji žele prijaviti radove za Kongres, sažetke članaka trebaju poslati uredu Kongresa na e-mail adresu: hsse@riteh.hr

Krajnji rok za slanje sažetaka je 30. lipnja 2016. Sažetci mogu sadržavati do 300 riječi te moraju imati naslov rada, imena autora, pripadnosti institucijama ili tvrtkama, adrese, brojeve telefona i faksa kao i e-mail adrese (vidi hsse.hr) te sažetak mora biti dostavljen u hrvatskoj i engleskoj verziji. Obavijesti  o prihvaćanju radova s uputama za pisanje radova bit će poslane autorima do 15. srpnja 2016.

Kompletni radovi za recenziju moraju biti poslani uredu Kongresa na e-mail adresu, najkasnije  do 30. srpnja 2016.

 

KONGRESNI URED

 

HRVATSKI SAVEZ ZA SUNČEVU ENERGIJU

Vukovarska 58

HR-51000 Rijeka, Croatia

Phone: ++385 51 67 58 01; 65 15 08

Mobile: ++38591 948 00 98

Fax: ++385 51 67 58 01

E-mail: hsse@riteh.hr

Web site: www.hsse.hr

Osobe za kontakt:              

prof. dr. sc. Kristian Lenić

Dora Burul

Monika Starčević

 

 

VAŽNI DATUMI

 

Rok za dostavu sažetaka                    30. lipnja 2016.

Obavijest o prihvaćanju sažetaka          15. srpnja 2016.

Rok za dostavu radova                         30. srpnja 2016.

 

 

MJESTO ODRŽAVANJA

 

GRAND HOTEL ADRIATIC

HR-51410 Opatija, Croatia

Telefon/Phone: +385 51 71 90 00; 71 90 11

Fax: +385 51 71 90 15; 71 90 25

Web: www.hotel-adriatic.hr

 

 

REGISTRACIJA

Za Kongres Energija i okoliš 2016 kotizacija iznosi 1800 kn.

Za članove IIR, ISES, HKIS, HKA i HKIE iznosi 1400 kn. Za uplatu do 1. srpnja 2016., odobrava se 10% popusta.

Prvu obavjest možete preuzeti u pdf formatu ovdje: PRVA OBAVIJEST

Upute za pisanje rada preuzmite ovdje (.doc format): Upute za pisanje rada

VAŽNE NAPOMENE:

Za domaće autore rad mora sadržavati:

- Naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku,

- Sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku, i

- Ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Radovi neće biti tiskani u Zborniku radova ako nije uplaćena kotizacija za barem jednog autora rada.

Obrazac za prijavu na Kongres i rezervaciju u Grand Hotelu Adriatic možete naći ovdje.

Navedene kotizacije uključuju pristup svim predavanjima, radionicama, okruglim stolovima i svečanom otvorenju  kao i zbornik radova, svečanu večeru, kavu i koktel dobrodošlice.

 

Radni program Kongresa možete naći OVDJE.

ENERGIJA I OKOLIŠ 2014, Opatija

 

Međunarodni kongres Energija i okoliš 2014 je 24. po redu znanstveni skup koji će se od 21. do 24. listopada 2014. godine održati u Opatiji. Glavno tematsko područje kongresa biti će Nove tehnologije u energetici i zaštiti okoliša.

Ovim putem Vas pozivamo na Međunarodni Kongres Energija i okoliš 2014, koji kao tradicionalni susret znanstvenika i stručnjaka iz raznih područja i ove godine će dati svoj neizostavni doprinos promoviranju i popularizaciji najnovijih znanstvenih postignuća iz područja energetike i zaštite okoliša.

Kongres će se odvijati kroz plenarna predavanja, tehničke i poster sekcije te putem tematskih okruglih stolova. Službeni jezici Kongresa biti će engleski i hrvatski.

TEME KONGRESA

Energija kao jedna od temeljnih životnih potreba čovjeka u smislu svakodnevnog života, proizvodnje i transporta postala je također i jedan od najvažnijih problema modernoga doba. Sve veća potreba za energijom u svijetu, te sve veća svijest o utjecaju čovjeka na okoliš postavlja stroge uvijete na buduće energetske sustave. Napredne energetske tehnologije i rješenja kao rezultat sinergije raznih znanstvenih i stručnih grana sve više se oslanjaju na multidisciplinarnost razvojnih metoda. U ovom multidisciplinarnom duhu razvoja novih tehnologija, te uz velike napore istraživača i velika financijska ulaganja postižu se veliki koraci ka sve široj upotrebi obnovlivih izvora energije i optimizaciji postojećih konvencionalnih izvora. U tom svjetlu međunarodni kongres Energija i okoliš 2014 i ove godine će omogućiti prezentiranje rezultata najnovijih istraživanja, dosadašnjih iskustva, budućih viđenja i praktičnih iskustava u području energetike i zaštite okoliša kroz cijeli spektar tema koje oslikavaju multidisciplinarnost ovih važnih područja čovjekovog djelovanja.

Glavne tematske cjeline konferencije:

 • ENERGETIKA
 • OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
 • ZAŠTITA OKOLIŠA

Tematske cjeline su podjeljene u sljedeće grupe:

 1. Energetika:
 • Niskokarbonske tehnologije
 • Carbon Capture and Storage
 • Izgaranje u struji kisika i fluidiziranom sloju
 • Integralni sustavi za uplinjavanje ugljena i tekućih goriva u proizvodnji energije
 • Energija iz otpada
 • Skladištenje energije
 1. Obnovljivi izvori energije:
 • Toplinska i fotonaponska Sunčeva energija
 • Energija biomase
 • Gorivi članci i tehnologija vodika
 • Energija vjetra
 • Energija mora i oceana
 • Geotermalna energija
 • Hidroenergija
 1. Zaštita okoliša
 • Učinkovito korištenje energije u stambenim objektima
 • Učinkovito korištenje energije u prometu
 • Rješenja za učinkovitu pretvorbu energije
 • Upravljanje okolišom
 • Klimatske promjene
 • Nanotehnologije u energetici i zaštiti okoliša

 

PRIJAVA RADOVA

 

Autori, koji žele sudjelovati na Kongresu i prijaviti radove za Kongres, svoje podatke i sažetke radova trebaju dostaviti u elektroničkom sustavu Kongresa OVDJE , i svoje podatke, ispunjene prijavne listove i sažetke članaka poslati uredu Kongresa na e-mail adresu: hsse@riteh.hr

Krajnji rok za slanje sažetaka je 15. lipnja 2014. Sažetci mogu sadržavati do 300 riječi te moraju imati naslov rada, imena autora, pripadnosti institucijama ili tvrtkama, adrese, brojeve telefona i faksa kao i e-mail adrese. Obavijesti  o prihvaćanju radova s uputama za pisanje radova bit će poslane autorima do 15. srpnja 2014.

Kompletni radovi za recenziju moraju biti poslani uredu Kongresa na e-mail adresu, najkasnije  do 1. kolovoza 2014.

 

 

REGISTRACIJA

 

Za Kongres Energija i okoliš 2014 kotizacija iznosi 1800 kn.

Za članove IIR, ISES, HKIS, HKA i HKIE iznosi 1400 kn.

Prvu obavjest možete preuzeti u pdf formatu ovdje: Prva obavijest Energija i okoliš 2014

Upute za pisanje rada preuzmite ovdje (.doc format): Upute za pisanje rada

VAŽNE NAPOMENE:

Za domaće autore rad mora sadržavati:

- Naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku,

- Sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku, i

- Ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Radovi neće biti tiskani u Zborniku radova ako nije uplaćena kotizacija za barem jednog autora rada.

Obrazac za prijavu na Kongres i rezervaciju u Grand Hotelu Adriatic možete naći ovdje.

Navedene kotizacije uključuju pristup svim predavanjima, radionicama, okruglim stolovima, kao i zbornik radova, svečanu večeru, te kavu i koktel dobrodošlice.

 

Radni program Kongresa možete naći ovdje.

Stručni skup za Hrvatsku komoru inženjera strojarstva 12.-13. lipnja 2012.

Hrvatski savez za sunčevu energiju će u izmijenjenom terminu od onog u Programu stručnog usavršavanje Hrvatske komore inženjera strojarstva za razdoblje 1.11.2011. – 30.10.2012. (http://hkis.hr/sadrzaj/StrucnoUsavrsavanje) održati stručni skup Primjena obnovljivih izvora energije, i to od 12.-13. lipnja 2012. u prostorijama Tehničkog Fakulteta u Rijeci, Vukovarska 58.
Program predavanja i obrazac za prijavu na stručni skup mogu se naći u priloženom pozivu:

Poziv HSSE Skup za HKIS 2012-06-12 (DOC)

 

 

Riječki energetski tjedan 08.-13. lipnja 2012.

Grad Rijeka i Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci organiziraju Riječki energetski tjedan u suradnji sa Regionalnom Energetskom Agencijom Kvarner i Hrvatskim društvom za sunčevu energiju.

Program (PDF)

Više...

 

 

 

ENERGIJA I OKOLIŠ 2012, OpatijaEnergija i okoliš 2012

Međunarodni kongres Energija i okoliš 2012 je 23. po redu znanstveni skup koji će se od 17. do 18. rujna 2012. godine održati u Opatiji. Glavno tematsko područje kongresa bit će Učinkovito korištenje energije uz minimalne utjecaje na okoliš

PRVA OBAVJEST

REGISTRACIJA

RADNI PROGRAM

SAŽETAK PROGRAMA

Više...

 

 

 

EuroSun 2012EuroSun2012

Hrvatski savez za sunčevu energiju i  ISES-Europe pozivaju sve znanstvenike, inženjere, poduzetnike i studente u polju sunčeve energije na sudjelovanje u EuroSun2012 konferenciji.

Više...

Mod. gpEasy-Theme simplicity 1.5 by syndicatefx